- advertentie -

Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog - Oranje boven! (28-06-2016)

Op 11 november 1918 werd - na vier jaar vechten, met meer dan 35 miljoen doden - een wapenstilstand getekend. In Frankrijk, Engeland en België, waar men dit als een overwinning op Duitsland beschouwde werd feest gevierd. In Nederland ging men om andere redenen de straat op. 
 
Op diezelfde dag riep Pieter Jelles Troelstra namelijk een socialistische revolutie uit. Hoewel deze revolutie op niets uitliep, zorgde het voor veel onrust in het land en ook in Zeeland. Bij de formele beëindiging van de oorlog, de Vrede van Versailles, in 1919 eiste België als genoegdoening voor geleden schade Zeeuws-Vlaanderen op. Vrijwel direct werd een anti-annexatiebeweging in het leven geroepen. Met succes. Zeeuws-Vlaanderen bleef uiteindelijk Nederlands. 
 
Kijk voor meer afleveringen van 'Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog' op omroepzeeland.nl/eerstewereldoorlog

Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog

Delen: